1.BOVEN_5_header_web.jpg
01.Projekt_Mosaic-Sweden_Bakgrund_homepage_web.jpg
01.Projekt_Mosaic-Sweden_Bakgrund_homepage_web.jpg
01.Projekt_Mosaic-Sweden_Bakgrund_homepage_web.jpg
01.Projekt_Mosaic-Sweden_Bakgrund_homepage_web.jpg
1.BOVEN_5_header_web.jpg

Kungliga Jaktmarker


Kungliga jaktmarker

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
4 entréer
 

SCROLL DOWN

Kungliga Jaktmarker


Kungliga jaktmarker

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
4 entréer
 

 
 
 

KUNGLIGA JAKTMARKER

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING FÖR SBC I KV. GOTSKA SANDÖN
NORRA DJURGÅRDSSTADEN, STOCKHOLM


Temat för den konstnärliga utsmyckningen är Kungliga Jaktmarker. Utsmyckningen innefattar 4 entréer.

Solklippa & Skogh´s idé bottnade i att på ett roligt och modernt sätt anknyta till platsens ursprung. Att använda fasaner som anknytning till jakt är ett medvetet sätt att angripa ämnet som kan uppfattas som neutralt. Idén om att låta hunden vara ”boven” i dramat, gör att vi visualiserar den naturliga jakten mellan djur. Fasanen är också ett underbart djur att avbilda i mosaik tack vare hanarnas vackra fjäderskrud.

Utformningen av entréerna ger sammantaget ett händelseförlopp som fungerar såväl individuellt som en sammanhållen berättelse.
Placeringen av de figurativa delarna i utsmyckningen uppmuntrar till nyfikenhet för både barn och vuxna. Vuxna kan komma att böja sig ner för att titta närmare, medan barn kommer ha lättare att ta del av utsmyckningen.

 

KONSTNÄRER

Solklippa & SkoghTEKNIK Pixlad 15x15mm & 20x20mm + handklippta motiv

ÅR 2009-2013

01.Projekt_Mosaic-Sweden_Bakgrund_homepage_web.jpg

Utsmyckning Offentlig Miljö


UTSMYCKNING OFFENTLIG MILJÖ
 

Att smycka en entré i mosaik är en smidig process då Mosaic Sweden by Solklippa & Skogh
erbjuder en total entrepenad.

Mosaic Sweden by Solklippa & Skogh levererar allt från ideér, skisser och tillverkande av
mosaikbild till montering.

 

Utsmyckning Offentlig Miljö


UTSMYCKNING OFFENTLIG MILJÖ
 

Att smycka en entré i mosaik är en smidig process då Mosaic Sweden by Solklippa & Skogh
erbjuder en total entrepenad.

Mosaic Sweden by Solklippa & Skogh levererar allt från ideér, skisser och tillverkande av
mosaikbild till montering.

 

01.Projekt_Mosaic-Sweden_Bakgrund_homepage_web.jpg

Utsmyckning Solklippa & Skogh


UTSMYCKNING Solklippa & Skogh


Konstnärsduon Solklippa & Skogh arbetar kontinuerligt med egna projekt för att inspirera till nya
användningsområden. Mosaik skapas i exklusiva mönster och möbler.

 

Utsmyckning Solklippa & Skogh


UTSMYCKNING Solklippa & Skogh


Konstnärsduon Solklippa & Skogh arbetar kontinuerligt med egna projekt för att inspirera till nya
användningsområden. Mosaik skapas i exklusiva mönster och möbler.

 

01.Projekt_Mosaic-Sweden_Bakgrund_homepage_web.jpg

Utsmyckning Privatpersoner


UTSMYCKNING privatpersoner


Skulle du vilja plocka upp din favorittapet i mosaik till köket eller ta in skogen i ditt badrum?

Mosaic Sweden by Solklippa & Skogh erbjuder möjligheten att designa din egna mosaik.

 

Utsmyckning Privatpersoner


UTSMYCKNING privatpersoner


Skulle du vilja plocka upp din favorittapet i mosaik till köket eller ta in skogen i ditt badrum?

Mosaic Sweden by Solklippa & Skogh erbjuder möjligheten att designa din egna mosaik.

 

 
 
 
01.Projekt_Mosaic-Sweden_Bakgrund_homepage_web.jpg

Mosaic Sweden Kontakt


KONTAKT


Vid intresse av offentlig eller privat utsmyckning kontakta Mosaic Sweden by Solklippa & Skogh

 

Mosaic Sweden Kontakt


KONTAKT


Vid intresse av offentlig eller privat utsmyckning kontakta Mosaic Sweden by Solklippa & Skogh